Konferencja ku czci prof. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego

Prawo pracy w obliczu kodyfikacji i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

24-25 maja 2018, Kraków

Doskonałość jest fikcyjnym wzorcem dzieła, do którego można się jedynie zbliżyć  (prof. T. Zieliński)

Wprowadzenie

Dobiegają końca pracę nad projektem nowych Kodeksów pracy - indywidualnego i zbiorowego, gotowy jest również projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Planowane zmiany w powyższych regulacjach mogą wejść w życie w najbliższym czasie. Z punktu widzenia przedsiębiorców będą to zmiany rewolucyjnie - nie tylko zmieni się sama treść przepisów, ale w wielu przypadkach w sposób diametralny zmieni się mechanizm funkcjonowania dotychczasowych stosunków prawnopracowniczych w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

W zakresie zbiorowego prawa pracy planowane jest poszerzenie osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Uprawnienia te uzyskają również zleceniobiorcy. Co więcej osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia będą mogły być objęte szczególną ochroną przed wypowiedzeniem, a także uzyskają uprawnienie do zwolnienie od wykonywania swoich usług w celu umożliwienia im realizacji działalności związkowej.

W obszarze indywidualnego prawa pracy nowy Kodeks pracy zmierza do przebudowania szeregu instytucji poczynając od koncepcji stosunku pracy kończąc na takich kwestiach jak urlopy czy czas pracy. Nawet jeśli nowe Kodeksy pracy nie zostaną wprowadzone w całości szereg zaproponowanych w nim instytucji może wkrótce wejść w życie.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie obowiązki będzie musiał spełnić pracodawca wobec związków zawodowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych,
  • jakie zmiany w prawie pracy dotkną przedsiębiorców po wprowadzeniu nowych Kodeksów pracy,
  • jakich kierunek zmian w przepisach prawa pracy możemy spodziewać się w najbliższym czasie,
  • czy żeby zwolnić zleceniobiorcę kierującego związkiem zawodowym konieczne będzie uzyskanie zgody tego związku,
  • jakie uprawnienia w zakresie działalności związkowej nowe przypisy przyznają zleceniobiorcom.

Wykładowcy

Program

Czwartek, 24 maja 2018 r.

Piątek, 25 maja 2018 r.

Uroczystość upamiętniająca postać i dorobek Profesora Tadeusza Zielińskiego

Laudacja ku czci Profesora Tadeusza Zielińskiego

Wystąpienia gości

Koncepcje prawa pracy według Profesora Tadeusza Zielińskiego

Związki zawodowe- dylematy prawne i aksjologiczne w pracach prof. Tadeusza Zielińskiego

D. Dörre-Kolasa

Kierunki kodyfikacji prawa pracy wg. prof. Tadeusza Zielińskiego

J. Czerniak-Swędzioł

Koncepcja klauzul generalnych i wypowiedzenia zmieniającego w badaniach prof. Tadeusza Zielińskiego

M. Wujczyk

Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego w pracach prof. Tadeusza Zielińskiego

E. Kumor-Jezierska

Uroczysta kolacja

Panel nr 1 - Przyszłość kodyfikacji prawa pracy

Projekt kodeksu pracy a prawa człowieka

prof. dr hab. A. Sobczyk

Wypowiedzenie umowy o pracy

prof. dr hab. L. Mitrus

Polityka społeczna i rynek pracy 4.0 a przyszłość prawa pracy – czyli aksjologiczny i pragmatyczny wymiar wyzwań w pracach nad nowym kodeksem pracy

prof. dr hab. J. Męcina

Podstawowe założenia nowego projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy

prof. dr hab. J. Stelina

Kodyfikacja zbiorowego prawa pracy

prof. dr hab. Ł. Pisarczyk

przerwa kawowa

Panel nr 2 - Nowe uregulowania w obszarze zbiorowego prawa pracy

Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

dr hab. K. Walczak

Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia w projekcie zmian do ustawy o związkach zawodowych

dr hab. J. Piątkowski

Dynamiczna wykładnia zakresu podmiotowego wolności związkowych

prof. dr hab. M. Tomaszewska

Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi - w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

prof. dr hab. M. Włodarczyk

Rejestracja

Opłaty rejestracyjne (26.02 - 30.04.2018):

Opłata za udział w całej konferencji (Uczestnik) 650.00 PLN
(Radca prawny / adwokat) 450.00 PLN
(Pracownik naukowy / doktorant) 350.00 PLN
Opłata za udział w 1. dniu konferencji (Uczestnik) 250.00 PLN
(Radca prawny / adwokat)
(Pracownik naukowy / doktorant)
Opłata za udział w 2. dniu konferencji (Uczestnik) 500.00 PLN
(Radca prawny / adwokat) 350.00 PLN
(Pracownik naukowy / doktorant) 250.00 PLN

Wszystkie opłaty rejestracyjne obejmują: udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne oraz wyżywienie w czasie obrad.
Opłata za udział w całej konferencji i opłata za udział w 1. dniu konferencji zapewnia dodatkowo uczestnictwo w uroczystej kolacji 24.05.2018.


Zgłoszenie uczestnictwa
  • Zgłoszenie uczestnictwa wymaga jednorazowego założenia konta w systemie. Możliwość zmiany danych po zalogowaniu.
Zmiana danych

Kontakt

Sprawy dotyczące organizacji konferencji:

tel. 12 663 1840, email: kppips@uj.edu.pl

Sprawy finansowe:

tel. 12 663 2360, email: konferencje@uj.edu.pl