Jakie obowiązki ma inwestor?

two man watching smartphone

W przypadku realizacji prac budowlanych obie strony umowy poza prawami mają także szereg obowiązków. Najlepiej jest, jeżeli zostaną one dokładnie opisane w umowie, jednakże nawet w przypadku braku takich punktów nie zwalnia to stron od ich spełnienia. Pomimo tego, że to inwestor decyduje o wyborze wykonawcy, to ma względem niego dość sporo obowiązków.

Zatrudniając wykonawcę robót budowlanych inwestor przede wszystkim obowiązany jest w określonym w umowie terminie wprowadzić go na plac budowy. Z tej czynności powinien być sporządzony odpowiedni protokół, opisujących stan placu budowy czy inne ustalenia, jak na przykład przekazanie kluczy od bram.

W przypadku gdy wykonawca musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, jest to obowiązkiem inwestora, inaczej bowiem wykonawca może kierować w stosunku do niego roszczenia. Nie jest bowiem w stanie realizować w odpowiedni i często opisany w umowie sposób usługi, jeżeli miejsce nie jest właściwie przygotowane.

Ponadto w czasie trwania prac budowlanych inwestor powinien być w stałym kontakcie z wykonawcą, aby ten mógł zgłaszać ewentualne usterki czy problemy. Oczywiście tutaj może zostać wyznaczona odpowiednia osoba z ramienia inwestora, wówczas jednak dobrze jest zawrzeć w umowie informację o tym, do kogo wykonawca ma się zgłaszać.

To jednak tylko część obowiązków inwestora, lista wszystkich jest znacznie dłuższa i regulowana odpowiednimi przepisami prawa. Dlatego też nie dziwi fakt że coraz częściej inwestorzy decydują się na udział w odpowiednich kursach aby zdobyć niezbędne wiadomości. Gdy chodzi o to, kto wybiera takie szkolenia deweloper często zalicza się do tych firm, które wykazują nimi największe zainteresowanie.

Oczywiście w znacznej większości kieruje na nich swoich pracowników, jednakże ich odpowiednia wiedza wprost przekłada się na lepsze działanie całej firmy. Często jest bardzo wiele tematów, jakimi zajmuje się takie szkolenie prawo własności to jeden z tych, które omawiane są dość szczegółowo.

Inwestor bowiem nawet w sytuacji, gdy jest właścicielem gruntu powinien wiedzieć, jakie ograniczenia nakładają na niego przepisy jak mowa o realizacji prac budowlanych. Szkolenie roszczenia, zarówno kierowane ze strony wykonawcy jak też innych osób to również temat, który interesuje wiele uczestniczących w nich osób.